Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Inleiding

In dit document zet Perfect Organized Amsterdam de voorwaarden uiteen die op het gebruik van deze website, de aankoop van producten en voor onze servicediensten (uitvoering van werkzaamheden) van toepassing zijn. Indien u vragen heeft met betrekking tot de voorwaarden dan kan u contact opnemen met: info@perfectorganizedamsterdam.nl

2. De prijzen

Alle genoemde prijzen in de webwinkel van Perfect Organized Amsterdam zijn in euro’s, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. De verzendkosten zullen aan het totale bedrag worden toegevoegd. Perfect Organized Amsterdam doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de prijzen op de website correct zijn. Als er kennelijk toch sprake is van een fout, dan zullen wij u zo snel mogelijk informeren en u de mogelijkheid geven om de bestelling tegen de correcte prijs te bevestigen of te annuleren. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u een  bestelling plaatst bij Perfect Organized Amsterdam. U gaat op het moment van bevestigen van uw bestelling automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

3. Bestellingen

Alle omschreven en afgebeelde artikelen op de website van Perfect Organized Amsterdam die voorzien zijn van een bedrag, kunnen besteld worden in de webwinkel. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u direct een orderbevestiging per e-mail met daarin een overzicht van de bestelde artikelen, het factuurnummer en het afleveradres. Wanneer de gegevens op de orderbevestiging onjuist zijn kan u contact opnemen met: info@perfectorganizedamsterdam.nl. Wanneer Perfect Organized Amsterdam binnen 24 uur geen reactie van u heeft ontvangen, gaan wij ervan uit dat alle gegevens correct zijn. Perfect Organized Amsterdam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het bezorgen van de bestelling op een onjuist adres, wanneer dit het gevolg is van een typefout en/of het invullen van onjuiste gegevens door u (de klant). Ondanks dat Perfect Organized Amsterdam gebruikt maakt van een online voorraadsysteem kan het voorkomen dat een artikel is uitverkocht of gelijktijdig door iemand anders is besteld. In dit geval zal Perfect Organized Amsterdam u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen en/of het artikel na nieuwe levering zo spoedig mogelijk naar u verzenden.

Alle producten zijn niet geschikt voor de vaatwasser en wij zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen wanneer deze wel in de vaatwasser misvormd zijn.

4. Betaling en aanbetalingen

Wanneer uw bestelling op de website van Perfect Organized Amsterdam plaatsvindt, dient u het totaalbedrag van uw bestelling, en (indien van toepassing) de verzendkosten te voldoen. Zodra wij de betaling hebben ontvangen, zal dit per mail aan u worden bevestigd. Hierna zal de afwikkeling van de bestelling in werking worden gesteld. Perfect Organized Amsterdam streeft ernaar om de bestelling zo spoedig mogelijk te verwerken. 

Mocht u gebruik hebben gemaakt van onze servicedienst dan dient de opdrachtgever het verschuldigde bedrag aan Perfect Organized Amsterdam inclusief BTW binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Indien het bedrag boven de 1000 euro betreft dient de opdrachtgever vòòr het verrichten van de werkzaamheden 20% aan te betalen.

5. Verzending en verzendkosten

Perfect Organized Amsterdam verzend de artikelen met PostNL en maken gebruik van de standaard verzendopties met track & trace. De standaard verzendkosten voor een bestelling op de website zijn:

De verzendkosten via PostNL binnen Nederland bedragen:

  • Brievenbus pakket:  € 4,25 (0-2 kg, formaat: 38 x 26,5 x 3,2 cm)

  • Pakket:                     € 6,95 (0-10 kg, formaat: 100 x 50 x 50 cm)

De verzendkosten via PostNL binnen België bedragen:

  • Pakket:                    € 13,00 

6. Levering

Voor iedere bestelling geldt dat er alleen wordt geleverd na ontvangst van de betaling. Perfect Organized Amsterdam streeft ernaar om de bestelde artikelen binnen 5 werkdagen te verzenden, mits de artikelen op voorraad zijn. Voor pre-order bestellingen streeft Perfect Oranganized Amsterdam deze te leveren binnen 6 weken. Zodra het pakket verzonden wordt ontvangt u van ons een e-mail met daarin de bevestiging van de zending. Aan de gemelde en vermelde leveringstermijnen kunnen geen rechten worden ontleend. Bovendien kunnen de genoemde leveringstermijnen niet leiden tot enige vorm van aansprakelijkheid. Al onze producten worden zorgvuldig gecontroleerd en goed verpakt voor verzending. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertraging van levertijden welke ontstaan tijdens of voortvloeien uit het vervoer van uw bestelling door PostNL. Tijdens feestdagen of bij pre-order artikelen kan de levertijd iets uitlopen, als dit het geval is dan nemen wij contact met u op.

7. Retourneren

U heeft het recht om de door Perfect Organized Amsterdam geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Wilt u een artikel retourneren? dan kan u contact opnemen met: info@perfectorganizedamsterdam.nl. De artikelen mogen niet gebruikt zijn alvorens deze te retourneren. De kosten van de retourzending onder de 100 euro zijn voor eigen risico. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden in mindering gebracht op uw terugbetaling. Wij zijn niet aansprakelijk voor het kwijtraken van de retourzending. Perfect Organized Amsterdam behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of slechts een gedeelte van het bedrag te retourneren als het vermoeden bestaat dat het artikel is gebruikt of opzettelijk is beschadigd. Mocht het product een gebrek vertonen dan dient u deze direct na ontvangst aan ons te melden. Bewaar het bewijs van verzenden tot uw retour bij ons is verwerkt.

8. Persoonlijke gegevens en geheimhoudingsplicht servicediensten

Om de bestelling te kunnen verwerken, slaan wij uw persoonlijke gegevens op in het beheer van onze webwinkel. Daarnaast worden uw gegevens door Perfect Organized Amsterdam aangewend voor interne marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het toezenden van nieuwsbrieven. Mocht u deze mails niet meer willen ontvangen dan kunt u zich hiervoor afmelden. Wij zullen uw persoonlijke gegevens dan verwijderen uit ons systeem. Uw gegevens zullen niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking worden gesteld. Uiteraard hanteren wij bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens de geldende wet- en regelgeving.

Perfect Organized Amsterdam deelt geen privé gegevens die zij van de opdrachtgever krijgt (in welke vorm dan ook) aan derde.

De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

  • die al openbaar was voordat Perfect Organized Amsterdam deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht;
  • die door Perfect Organized Amsterdam openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht.

9. Aansprakelijkheid

Perfect Organized Amsterdam is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de door ons geleverde producten en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen van een vertraagde levering en/of typefout of onjuistheden in een door u ingevulde tekst. De aansprakelijkheid van Perfect Organized Amsterdam beperkt zich altijd tot het bedrag van de verzonden factuur van de desbetreffende bestelling minus de verzendkosten.

Perfect Organized Amsterdam is niet aansprakelijk voor directe schade noch voor indirecte schade die is ontstaan tijdens/door de uitvoering van de werkzaamheden, waaronder gevolgschade. Tevens is Perfect Organized Amsterdam ook niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan persoonlijke eigendommen van de Opdrachtgever die is ontstaan tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

De aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van (privé)beeldmaterialen op onze social media kanalen: Perfect Organized Amsterdam zal altijd voor het delen van (privé)beeldmateriaal op social media om toestemming van de klant vragen.

10. Afbeeldingen en omschrijving artikelen

De inhoud van de website van Perfect Organized Amsterdam is door grote zorgvuldigheid samengesteld. De artikelen in deze webwinkel worden zo duidelijk mogelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en omschreven. De kleuren van de afbeeldingen op de website kunnen als gevolg van beeldschermkwaliteit enigszins afwijken van de echte kleuren van de producten. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Perfect Organized Amsterdam kan niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is en zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op de website.

11. Slot bepalingen en geschillen

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter uit de vestigingsplaats van Perfect Organized Amsterdam.

12. Eventuele klachten, vragen of opmerkingen

Perfect Organized Amsterdam streeft naar tevreden klanten. Wij doen ons uiterste best om eventuele klachten naar alle redelijkheid in onderling overleg op te lossen. Mocht u vragen, klachten, opmerkingen en/of suggesties hebben, dan stellen wij het op prijs als u dit laat weten via de mail: info@perfectorganizedamsterdam.nl

 

 

 *3.1. Bestellingen m.b.t. samenwerkingen

De overeenkomst voor een samenwerking komt tot stand op het moment dat u persoonlijke gegevens via het toegestuurde formulier per mail (voornaam, achternaam, adres, e-mail) vrijgegeven heeft en de bestelling van Perfect Organized Amsterdam in goede orde heeft ontvangen. De content bestelling bevat te aller tijde een waarde van circa 100,- euro. Een samenwerking die op een andere wijze is opgezet met een ander bedrag, zal dat bedrag vasthouden als verschuldigd bedrag van de tegenpartij/persoon. Indien de samenwerking niet nagekomen of beëindigd wordt en er binnen 6 weken geen product, promotie of content geleverd is aan Perfect Organized Amsterdam zal het verschuldigd bedrag gefactureerd worden. Het is niet mogelijk om de producten na 30 dagen na ontvangst te retourneren.

 

*3.2. Servicedienst samenwerkingen

De overeenkomst voor een samenwerking komt tot stand op het moment dat Perfect Organized daadwerkelijk de organize servicedienst geleverd heeft op locatie voor de tegenpartij/persoon. Indien de afgesproken samenwerking  (die zwart op wit staat) niet nagekomen of beëindigd wordt binnen 6 weken zal Perfect Organized Amsterdam het verschuldigd bedrag; de gewerkte uren factureren.